Κανάρης Ι. Κρόμπας - Εκτυπώσεις, Κάρτες, Φυλλάδια, Αυτοκόλλητα, αφίσες, επιστολόχαρτα, τιμολόγια, έντυπα Ξενοδοχείων, folders

Σᾶς καλωσορίζουμε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα τυπογραφεῖα.
Ἀπὸ τὸ 1936 μέχρι σήμερα τὸ τυπογραφεῖο μας ἔχει ἐξυπηρετήσει χιλιάδες πελάτες διαθέτοντας σύγχρονο

καὶ καινοτόμο ἐξοπλισμὸ γιὰ μέγιστη ποιότητα καὶ ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις.

Ἡ ἐπιχείρησή μας ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Κρόμπα στὴν Καλαμάτα.
Οἱ πρῶτες μας συνεργασίες ἦταν μὲ σημαντικὰ ὀνόματα ὅπως:
Ἀφοὶ  Καρέλια (Στάθης και Γιάννης Καρέλιας),  ᾿Επισκοπή Καλαμάτας,
Δήμος Καλαμάτας, ᾿Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Καλαμῶν (Πίστεως), ᾿Εθνική Τράπεζα.
Το 1973 ἡ ἐπιχείρηση μεταφέρθηκε στὴν ᾿Αθήνα.
Σύντομα ἐξοπλίστηκε μὲ καινούργιο ἐξοπλισμὸ scanner, Η/Υ, Μηχανές βιβλιοδεσίας, CTP κλ.

Κανάρης Ι. Κρόμπας

Κανάρης Ι. Κρόμπας - Εκτυπώσεις, Κάρτες, Φυλλάδια, Αυτοκόλλητα, αφίσες, επιστολόχαρτα, τιμολόγια, έντυπα Ξενοδοχείων, folders